Akut tandvård i Stockholm

07 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Välkommen till en guide som tar dig igenom allt du behöver veta om akut tandvård i Stockholm. Att drabbas av tandvärk är sällan något vi planerar för, och just därför är tillgängligheten till snabb och effektiv tandvård av största vikt. I denna artikel går vi igenom varför akut tandvård är viktig, när och var du kan söka hjälp, samt ger tips på vad du kan göra i väntan på tandläkarhjälp.

Vad är akut tandvård och när behöver man den?

Akut tandvård Stockholm är den vård som erbjuds när man drabbas av plötsliga tandbesvär som inte kan vänta på reguljär tandvårdsbehandling. Dessa besvär kan bland annat inkludera intensiv tandvärk, skador på tänderna orsakade av olyckor, infektioner i tandköttet eller runt en tand, samt utslagna eller lossnade fyllningar och kronor. Det är viktigt att snabbt söka tandvård i dessa situationer eftersom vissa tillstånd, såsom infektioner, kan förvärras och leda till allvarligare komplikationer om de inte behandlas i tid. Smärta, svullnad, och ömhet är tecken på att du bör kontakta en tandvårdsklinik så snart som möjligt.

Akut Tandvård Stockholm

Hur hittar man akut tandvård i Stockholm?

Stockholm erbjuder flera alternativ för den som söker akut tandvård. Det finns både privata och offentliga tandvårdsmottagningar som erbjuder akuttider. Att hitta en akuttandvårdstjänst i Stockholm kan innebära en enkel webbsökning eller ett telefonsamtal till en närliggande klinik. De flesta kliniker försöker bemöta akuta fall samma dag eller senast dagen efter. Förutom traditionella tandvårdsmottagningar, finns det också särskilda akutmottagningar för tandvård i Stockholm. Dessa är ofta öppna utanför vanliga öppettider, inkluderat kvällar och helger. Det innebär att människor som upplever akut tandvärk utanför vanliga arbetsdagar också har möjlighet att få hjälp.

Förebygg akuta tandvårdsfall

Det bästa sättet att undvika akuta tandvårdsituationer är genom förebyggande vård. Regelbunden tandvård är nyckeln till att förhindra många av de problem som kan kräva akut inblandning. Det inkluderar tvåårliga kontroller och rengöring, samt god munhygien med borstning två gånger om dagen och dagligt användande av tandtråd. Emellertid kan olyckor hända, och inte alla akuta tandvårdsproblem kan förhindras. Därför är det viktigt att ha en plan för vad man ska göra i händelse av en tandvårdsnödsituation. Att känna till närliggande akuttandvårdsalternativ inklusive sjukhus och kliniker med tandläkare som är specialiserade på akuta situationer kan göra en stor skillnad i behandlingsutfallet.

När du behöver omedelbar hjälp

Om du eller någon i din närhet drabbas av akut tandvärk eller skada på tänderna, är det viktigt att agera snabbt. Ta en Alvedon eller Ipren för att lindra smärtan och minska inflammationen. Om du har tappat en tand, spola försiktigt den och munnen med vatten och försök att sätta tillbaka tanden i sitt hålrum. Om det inte går, transportera tanden i mjölk eller kroppstempererat vatten till tandläkaren. Kontakta därefter en tandvårdsklinik för att få en akuttid. I Stockholm är det sällan långt till närmsta klinik som kan ge dig professionell hjälp. Kom ihåg att ju tidigare du söker behandling, desto bättre är chansen att din situation kan tas om hand utan allvarligare ingrepp.

Fler nyheter