Förskola med hälsofokus på Östermalm

26 juli 2021 jonas_olsson

Vad är hälsa för ett barn? Och vad är en förskola? Barnets behov av att leka och att upptäcka sin omgivning är så pass stor att den är en förutsättning för att barn ska växa och bli harmoniska och hälsosamma personer. Leken är ett sätt att få ut överskottsenergi, men det är även ett sätt att lära sig om sin omgivning och sig själv. Så när man började tala om att ändra daghem till förskola var det många som oroade sig.

Men idag går det att se att det var en lyckad förändring. Barnen får lärdom som är lättsam och lekfull och som öppnar upp deras sinne inför den kommande skolgången. Det är lättare att lära sig mer om man redan kan vissa grunder, och ämnena blir inte heller så skrämmande och konstiga. Men förskolan är ändå fortfarande en plats där leken och hälsan prioriteras. Tillsammans med lärande och kreativitet.  

 

Helhetstänk för mindre barn

Det finns flera olika slags förskolor i landet, där olika sätt att ta hand om barnen prioriteras. På en förskola i Östermalm har man exempelvis valt att fokusera på lärande i kombination med hälsosam kost och utevistelse i ur och skur. Det ger barnen en komplett dag där allt går in i varandra och skapar en tillvaro som barnen lätt kan ta vidare in i skolgången och vuxenlivet. Vilket också är meningen med förskolans roll för barnen.

Men hur en förskola än väljer att lägga upp sitt fokus och sin dag, så ska ett flertal delar vara gemensamma. Barnet ska få leva ut sin kreativitet. Det ska ske en lekfull lärdom som ger fördelar inför skolgången. Maten ska vara nyttig. Ledd och fri lek ska varieras och däremellan ska det ges möjlighet för vila och kanske även sömn. Då finns grunden som ger alla barn en likhet inför framtida skolgång. 

Fler nyheter