Pingströrelsen och vuxendop i Hudiksvall

20 maj 2021 lily_hansen

Kristendomen har många inriktningar. Väckelserörelsen växte sig stor i Sverige under 1800-talet. Fristående församlingar etablerade sig, många gånger i samarbete med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Väckelserörelsen var till skillnad från statskyrkan inte påtvingad.

I och med sin särställning där personer kände att de blivit väckta och hittat sin tro kom också namnet väckelserörelse. Under 1900-talets början blev Pingstkyrkan allt större i Sverige. Pingstkyrkan har fått sitt namn utifrån första pingstdagen. Det var då den Heliga Anden kom till lärjungarna.

Många i Hälsingland döps som barn. Ibland för att föräldrarna är kristna och andra gånger för att det tillhör tradition. Du kanske har hittat tron efter du blivit vuxen men inte är döpt. Vuxendop i Hudiksvall https://www.hoglidenkyrkan.se/ är ett alternativ för dig som vill bli medlem i Höglidenkyrkan som är en del av pingströrelsen.

 

 

Den Heliga Andens gåvor

För pingströrelsen är såklart tron på att Gud skapade människorna i centrum. Gud är god och har skapat människan till sin avbild. Till skillnad från många andra inriktningar så anser inte Pingstkyrkan att människor föds med en arvsynd. Det vill säga, bara för att Adam bet i äpplet föds människan inte med den synden.

Istället kan du bli omvänd och pånyttfödd genom att upptäcka Gud i vuxen ålder. Du kan vända dig till Gud när du väl insett att livet med nåd är den rätta vägen. Genom att du tar till dig Gud, Jesus och Anden kan du få förlåtelsen. En stor del av omvändelsen finns i själva akten dopet.

Även om det är vanligt att troende inom pingströrelsen döper barn är vuxendopet en del av rörelsen. När du upptäcker Gud och den rätta vägen kan du som vuxen vända dig till Pingstkyrkan. Det kallas för troendedop eller medvetet dop. Pingströrelsen är en rörelse där du kan träffa många andra i Hudiksvall som delar din tro.

Fler nyheter